سرمان شلوغ است اما...

به زودی اسامی کسانی که نمره نهایی اونها بیست شده رو اعلام خواهم کرد

/ 33 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یه دیوانه از دست مهدی

سلام آقا همین!یه نگاه که مهدی ازش می ترسه!آقا حداقل یه کتکش بزنید![شیطان][شیطان][شیطان][شیطان] خداحافظ[خداحافظ][ماچ][قلب]

یه روانی از دست مهدی + آقا

سلام آقا حداقل یه جوابی بدید ضایع نشیم![منتظر][منتظر][منتظر] خداحافظ[خداحافظ][ماچ][قلب][قلب]

اینسایگرونس

بابا ایول[شوخی]خیلی حال داد بهم[شیطان]شجاعی رو ضایع کردید با اون شکله منظورم اینه که گفته اگه سعید دستم بهت نرسه کاش می تونستم شما رو به شیرینی یا بستنی یا هر چیز خواستین دعوتتون کنم البته به خاطر یچی دیگه راستی ما رو این جا ضایع نکنید خیلی داغون میشما[نگران][نگران][نگران][ناراحت][ناراحت][ناراحت] خداحافظ[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][بغل][بغل][خداحافظ][وحشتناک][متفکر]

اینسایگرونس

smg[فرشته]خیلی بوش میاد فکر کنم نزدیکه[شوخی][قلب][قهقهه][شیطان][خداحافظ]

اینسایگرونس

smg[فرشته]خیلی بوش میاد فکر کنم نزدیکه[شوخی][قلب][قهقهه][شیطان][خداحافظ]

یه روانی از دست مهدی

سلام آقا همین! یه[نیشخند]! پاک نا امید شدم![ابرو][ابرو][ابرو][ابرو] خداحافظ[ماچ][ماچ][قلب][قلب]

سنورگیاسنیا

سلام خیلی این نوشته ی آخری اینسایگرونس برام آشناست![متفکر][متفکر][متفکر][متفکر] خداحافظ[ماچ][ماچ][قلب][قلب]

مهدی

من یک عذر خواهی به شما بدهکارم فکر کنم بازی بعضی خوب از آب در آمد وتونست آن کاری که می خواهد بکند به هر حال می خواهید نقطه ضعفم را از بین ببرید یا می خواهید من یک جوری از خجالتتان در بیایم

یه دیوانه از دست مهدی+سعید

سلام آقا بازم که ضایعمون کردید![ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] خداحافظ[ماچ][قلب][خداحافظ]

رفیقتون

سلام رفیق بی مرام یعنی شما! [قلب][ماچ]