/ 18 نظر / 46 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یکی از یه جایی!!!!

سلام! چرا این عکسا رو من نمیتونم باز کنم؟! فقط فقط هم همین عکساس که باز نمیشه!!!!!! [تعجب]

عباس

چقدر این عکسا آشناست؟ من جایی ندیدمشون؟!!!!! شاید تو مراسم افطار و سحر مدرسه دیده باشم!!!!!!

یکی از سروشا

دارم فکر می کنم چقدر بچه ها بیکا رند[خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][خنثی][قهقهه]

موسوی

عالی...

یکی از سروشا

نه حالا که فکر ممی کنمم ممی بینمم که خودمم همم بیکارمم [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده]

یکی از سروشا

نه حالا که فکر ممی کنمم ممی بینمم که خودمم همم بیکارمم [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده] [خنده][قهقهه][خنده][قهقهه][شوخی][قهقهه][خنده][خنده]

A.Farzad

خیلی هم خوب، بود. به قول اصغر آقا.

محمد هاشمی

خیلی با حال بود!![خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

محمد هاشمی

خیلی با حال بود!![خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

محمد هاشمی

خیلی با حال بود!![خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]