برای آنهایی که احساس تنهایی می کنند

 

 

از خدا بخواه، خودش برات جور می کنه

رفیق خوب

معلم خوب

عاقبت خوب

 

عید غدیر نزدیکه، محرم نزدیکه

رفقا، خوب حاجت می دن این روزا

اون خوب ها رو بخواهید، نه برای خودتون، برای پدرومادر ، برای رفقا و برای معلم هایی که براتون دلسوزن

خدا صدهزار برابرش رو می ده به خودت(این حرف من نیست ها)

/ 0 نظر / 85 بازدید