تقدیر ...

" آنانکه در حریم رضا(ع) عشق می کنند

کفران نعمت است بهشت آرزو کنند " ...

دقیقاً یکشنبه ی هفته ی گذشته بود ، ما توی مشهد بودیم که این پیامک از طرف یکی از دوستان برای من اومد ، دوستی که برام خیلی عزیزه و قبل از مشهد رفتن من هم کلّی بهم سپرده بود که دعاش کنم ،

دقیقاً یکشنبه ی این هفته بود ، ما توی تهران بودیم که این پیامک رو به همون دوستم فرستادم :

" آنانکه در حریم رضا(ع) عشق می کنند

کفران نعمت است بهشت آرزو کنند " ...

آخه رفته بود مشهد ...

/ 4 نظر / 30 بازدید
ssup

اولین کسی که نظر داد منم

لامپ سوخته

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمد هاشمی۲/۶

آخه!!!![دلشکسته][دلشکسته]

افسوس

حیفففففف!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![گریه][گریه][گریه] آقا شما هم بیشتر از این منو داغون نکنید!!!![گریه][گریه][گریه][گریه]