اسامی برگزیدگان دومین جشنواره قرآنی مدرسه راهنمایی علامه حلی یک

اسامی برگزیدگان دومین جشنواره قرآنی مدرسه راهنمایی علامه حلی یک

رشته های اصلی (قرائت/مفاهیم/حفظ) :

رشته قرائت:

پایه اول

نفر اول: محمدعلی کشاورز، نفر دوم :محسن فیاض ، نفر سوم : علی حافظی

پایه دوم

نفر اول: علی سلیمانی / نفر دوم: احسان رزاقی / نفر سوم :امیر عباس کربلایی

پایه سوم

نفر اول:علیرضا آقایی/نفر دوم:مصطفی محمودیان/نفر سوم:محمدرضا عرب

رشته مفاهیم:

پایه اول

نفر اول:سید محسن رضوی/نفر دوم:محمدجواد پورکاوه/نفر سوم:محمدحسین ولیخانی

پایه دوم

نفر اول :مهدی پورچریکی/نفر دوم:محمدعلی الله دادی/نفر سوم:حمیدرضا مشکین

پایه سوم

نفر اول:سید محمدجواد فیض آبادی/نفر دوم:محمدحسین دارستانی/نفر سوم:احسان جهانگیرزاده

رشته حفظ:

بین همه پایه ها

نفر اول: محمد حسین نادری/نفر دوم : محمد جواد دهاقین/نفر سوم: سید مهدی ولیزاده

رشته های جانبی ( پژوهش/وبلاگ نویسی/فیلم کوتاه/عکاسی)

بین همه پایه ها

رشته پژوهش:

نفر اول: سید فرداد حجازی راد/نفر دوم: محمدرضا واحدی/نفر سوم:علیرضا قهرمانی

رشته وبلاگ نویسی:

رتبه اول مشترکا: گروه ( علی حسین زاده،رضا صالحی،علی قندیل زاده) و گروه (علی ملک محمدی،علی عباسی)

رتبه دوم: امین صادقی

رتبه سوم: ( رضاخسروانی،سروش غلامی)

رشته فیلم کوتاه:

یک برگزیده:

گروه ( یزدان زرخواه،فرشاد قاسمی،کیان کاظم زاده،محمد مهدی فردوسی،امیرپویا بهیار)

رشته عکاسی:

رتبه اول: علی جمالی / رتبه دوم: کسری افچنگی/رتبه سوم: علی شهاب زاده

/ 0 نظر / 30 بازدید